Privacybeleid QHS

Om onze webshops en services goed te laten verlopen gebruiken we uw persoonsgegevens alleen als daar een gerechtvaardigde grondslag voor bestaat. Deze pagina wordt o.a. gebruikt om in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming u als klant of bezoeker van onze websites te informeren over ons zorgvuldig- en vertrouwd beleid met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. We willen alles zo goed en transparant mogelijk uitleggen, maar stellen uw vragen en opmerkingen over dit beleid natuurlijk altijd op prijs.

1. Identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Inter Fibpres (Quality Home Shopping hieronder te noemen QHS) is een groothandel met een aantal webshops (www.groenebeer.nl, www.gobelin-tassen.nl, www.tafelkleedjes.nl en www.qualityhomeshopping.nl [voor retail]) gevestigd aan de Jupiterweg 13-15 te Zeewolde (Flevoland) Nederland.

2. Hoe verzamelen we uw informatie

We verzamelen uw  informatie pas nadat u ons vooraf toestemming hebt gegeven  om deze te verwerken en te gebruiken voor de doelen waar u toestemming voor hebt verleend.

Als u zich aanmeldt voor een van onze sites, geeft u ons dus vrijwillig bepaalde informatie. Het gaat hierbij om de voor het verzenden noodzakelijke gegevens als naam *, adres* en e-mailadres* en de vrijwillig te melden informatie als telefoonnummer, toestemming voor een nieuwsbrief en het wel of niet gebruik van cookies. Deze zeer beperkte hoeveelheid gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het op de juiste wijze versturen van uw bestelling dan wel het op de juiste wijze verzenden van de door u aangevraagde informatie (nieuwsbrieven etc.)

3. De (categorieën van) ontvangers van de persoonsgegevens

Uw informatie zal niet gebruikt of gedeeld worden met iemand anders dan in dit Privacybeleid beschreven. Naast onze eigen medewerkers heeft niemand toegang tot uw gegevens anders dan de noodzakelijke:

Het bedrijf waar onze websites op de server bewaard worden. (web-hosting.com)   

Het bedrijf dat met regelmaat het technische deel van onze websites dient te verversen (Frimatek).

Het bedrijf welke de technische verzorging van onze database beheert. (Goedgepickt).

Andere bedrijven of individuen die we namens ons informatie laten verwerken, aan de hand van onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid. We delen bijvoorbeeld informatie over je betaalkaart met de betaalverwerkers die we gebruiken om je betaalinformatie op te slaan.

Wetshandhavers en overheidsdiensten. We delen alleen informatie als we ervan overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wet, een voorschrift of een wettig verzoek; om de veiligheid, rechten of eigendommen van het publiek, een persoon of om onszelf te beschermen; of om fraude, veiligheidsproblemen of technische problemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.

Deze derden kunnen in theorie toegang hebben tot uw gegevens. De reden hiervan is dat ze in onze naam taken uitvoeren die hen zijn toegewezen. Ze zijn echter verplicht om de informatie voor geen enkel ander doel openbaar te maken of te gebruiken en hebben hiervoor hun eigen privacy beleid opgesteld.

4. Cookies Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die worden verzonden naar uw browser vanaf de website die u bezoekt. Ze worden opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat. Wij gebruiken deze “cookies” niet expliciet. We kunnen echter die “cookies” gebruiken om informatie te verzamelen en om onze diensten te verbeteren. U hebt echter de mogelijkheid deze cookies te accepteren of te weigeren en te weten wanneer een cookie naar uw apparaat wordt verzonden. Zo hebben wij o.a. cookies van Facebook en Google analytics. Zie Cookie overzicht die ik mee stuur in de e-mail.

5. Uw privacy rechten

U hebt er recht op om de gegevens die wij van uzelf (en niet van iemand anders of externe bronnen) hebben ontvangen in te zien, te laten wijzigen of volledig te laten wissen.

Uw opties:

U hebt keuzes met betrekking tot de gegevens die we van u hebben, die hieronder worden beschreven. Neem contact met ons op om gebruik te maken van deze opties. Zo kunt u eenvoudig telefonisch contact met ons opnemen en:

* Toegang krijgen tot de gegevens die wij van u bewaren. We delen u deze gegevens – zodra we overtuigd zijn van uw identiteit – normaal gezien meteen maar zeker binnen 30 dagen na een verzoek van uw kant.

* Uw gegevens laten verbeteren of verwijderen. U kunt uw gegevens bijwerken via uw account. Als u problemen hebt met het bijwerken van de gegevens of u wilt dat gegevens worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

* Bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens door ons. We sturen je alleen marketingmateriaal als je hiervoor toestemming hebt gegeven, maar als je dit liever niet meer wil kunt u hiervoor gemakkelijk afmelden.

* Een klacht indienen bij een toezichthouder.

6. Reden waarom we bepaalde gegevens verwerken

  • De reden dat wij uw gegevens hebben gevraagd en deze verwerken is geen andere dan dat we zonder deze gegevens geen optimale service kunnen verlenen, geen nieuwe service kunnen ontwikkelen en uw bestelling niet op het juiste adres kunnen afleveren.
  • Verder zouden uw gegevens gebruikt kunnen worden om gepersonaliseerde advertenties te leveren die zijn gerelateerd aan bijvoorbeeld zoekopdrachten die u heeft bekeken op onze sites.
  • Ten slotte zou het kunnen zijn dat ze worden gebruikt om de veiligheid van onze sites te verbeteren en zo u te beschermen tegen oplichting en ander misbruik. Dit alles kan alleen door regelmatig analyses en metingen uit te voeren om inzicht te krijgen in hoe onze service worden gebruikt.

U bent niet verplicht om alle gegevens aan ons te verstrekken. Een pakketje versturen zonder de juiste gegevens werkt echter ook niet. Dit zal dan in de meeste gevallen in kunnen houden dat uw bestelling niet goed kan worden verstuurd. Kosten voor het verkeerd of niet juist invullen van uw adresgegevens zijn in dergelijke gevallen dan ook uw verantwoordelijkheid. 

7. Hoe lang we uw informatie bewaren

We bewaren uw informatie alleen zo lang als nodig is om onze diensten aan u aan te kunnen bieden en de doelstellingen zoals uitgelegd in dit beleid te kunnen halen. Dit is ook het geval voor iedereen waarmee we uw informatie delen en die namens ons diensten uitvoert. Als we uw informatie niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze systemen, of anonimiseren wij die zodat wij u niet kunnen identificeren.

8. Veiligheid
QHS waardeert uw vertrouwen in het verstrekken van uw persoonlijke informatie. We streven ernaar om deze zo goed mogelijk te beschermen. We zijn ons er samen met u echter van bewust dat geen enkele wijze van verzending via internet of welk methode van elektronische opslag dan ook 100% veilig en betrouwbaar kan zijn. 

9. Links naar andere sites

Wanneer in de toekomst op onze sites of in onze e-mails ooit links naar andere webshops en sites van derden zullen bevatten, dient u zich ervan bewust te zijn dat  deze niet door ons worden beheerd en we dus niet verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het privacybeleid of de praktijken van deze websites.


10. Klachten

Wanneer u een klacht hebt over een vermeend misbruik van uw gegevens, dan doet u er verstandig aan om ons kantoor meteen te bellen (036-5219960) en dit ter sprake te brengen. Mocht u hier dan niet uit komen dan staat het u vrij een formele klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder; de autoriteit persoonsgegevens.(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


11. Wijzigingen in dit privacybeleid
Indien wettelijk of organisatorisch noodzakelijk zullen we ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Van eventuele wijzigingen zullen we u op de hoogte stellen en we zullen deze op deze site vermelden. Deze wijzigingen worden van kracht onmiddellijk nadat ze op deze pagina zijn gepost. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 02-5-2022.

12. Neem contact met ons op
Als u vragen of opmerkingen heeft over ons QHS-Privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: info@groenebeer.nl of 036-5219960.

Cookie-opties

Klik hier om analytische cookies van Google Analytics uit te schakelen.